Home

Hyperparatyreoidism symtom

Hyperparatyreoidism, primär - Internetmedici

 1. SYMTOM och KLINISKA FYND Skelettpåverkan; ökad omsättning av såväl kortikalt som trabekulärt ben Njurpåverkan, njursten - Törst, polyuri, nykturi - Ökad utsöndring av kalcium i urinen - Fosfatförluster - Nedsatt... Muskulära symtom - Muskeltrötthet - Svaghet i proximala muskelgrupper, särskilt.
 2. Symtom. Ofta asymtomatisk. Multipla symtom kan förekomma från flera organ: Muskulära (muskeltrötthet/svaghet), njurar (polyuri, nokturi, törst, njursten), hjärta/kärl (hypertoni, hjärtförstoring, vänsterkammarinsufficiens, arytmier m.fl.), psykiska (depression, irritabilitet, trötthet, demensliknande bild, koncentrationssvårigheter m.fl.), metabola.
 3. Vid långvarig obehandlad hyperparatyroidism: Ökat behov av att kissa, ökad törst, njursvikt. Njursten. Trötthetskänsla, depression, demensmisstankar. Obehag i övre delen av magen, magsår, förstoppning, svullnad i bukspottskörtlen. Högt blodtryck, Låg bentäthet, bensmärtor

Bisköldkörtelöverfunktion

Symtomen och fynden är vanligen ospecifika. De kan vara bl.a. trötthet, svaghet, ökat sömnbehov, värk i muskler och skelett, förstoppning och buksmärtor. Njurstenar och problem härrörande från osteoporos är mera specifika symtom och fynd vid hyperparatyreoidism. Njurstenar förekommer hos ca 10 % av patienterna Psykiska symtom som apati, depressionsliknande tillstånd och förvirring är vanligt. Vid långvarig sjukdom kan den drabbade utveckla allvarliga förändringar i skelettet och demensliknande beteende Vissa faktorer kan öka risken för hyperparatyreoidism, inklusive: Är en kvinna. Hade fått strålbehandling på halsen. Inte tillräckligt med kalcium eller vitamin D i kosten. symtom. Symtomhyperparatyreoidism främst inkluderar: Känn dig trött och svag; Depression och glömska; Illamående och aptitlöshet; Överdriven törs

Hyperparatyreoidism kan också uppkomma som ett svar på låga kalciumnivåer, vilket ses vid D-vitaminbrist eller njurinsufficiens, och kallas då sekundär hyperparatyreos. Oavsett bakgrund till sjukdomen kan de förhöjda nivåerna av PTH leda till bennedbrytning och kan kräva behandling Hyperparatyreoidism, diagnostiserad genom ett förhöjt P/S-kalcium i kombination med ett relativt sett förhöjt PTH, innebär inte automatiskt att patienten måste opereras. Om patienten saknar tydliga symtom på hyperkalcemi blir grunden för operation i stället organpåverkan, till exempel osteoporos, nedsatt njurfunktion eller diffusa neuromuskulära symtom Joakim Hennings berättar att sjukdomen vanligtvis har diffusa symtom, som lätt nedstämdhet och trötthet. Troligtvis bidrar det till att många läkare kan missa diagnosen, påpekar han. - I dag saknas tydliga nationella riktlinjer för hur milda former av primär hyperparatyreoidism ska handläggas Incidensen av PHPT (primär hyperparatyreoidism) har ökat kraftigt sedan rutinmässig mätning av serumkoncentrationen av calcium infördes i sjukvården.Numera diagnostiseras sjukdomen i tidigt skede, och symtomen är milda. De vanligaste symtomen är av neuropsykologisk natur såsom trötthet, nedstämdhet och nedsatt livskvalitet Symtom:De flesta patienterna (>70 %) är asymtomatiska när de diagnostiseras, och hittas via förhöjt Ca-värde. Kliniska fynd: Vanligtvis är de kliniska fynden få. Njursymtom och osteoporos-tecken kan finnas i långt gångna fall

Hyperparatyreoidism - Netdokto

Primär hyperparatyroidism (PHPT), Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings lä Hyperparatyreoidism - Netdokto Operation rekommenderas för patienter med symtom, njursten eller stensjukdom, nedsatt njurfunktion eller benskörhet till följd av hyperparatyreoidism Vid njursvikt klarar njurarna inte av att rena blodet som de ska. Då stannar skadliga ämnen och vatten kvar i kroppen som annars hade följt med urinen ut. Njursvikt kan vara akut eller kronisk. Behandlingen som du får beror på vilken typ av njursvikt som du har och vilka besvär du har

Bisköldkörtelöverfunktion, hyperparatyreoidism - Suomen

Hyperparathyroidism is often diagnosed before signs or symptoms of the disorder are apparent. When symptoms do occur, they're the result of damage or dysfunction in other organs or tissues due to high calcium levels in the blood and urine or too little calcium in bones Detta kan leda till symtom från organ som är beroende av kalcium. På kort sikt kan det leda till starka kramper och ryckningar i muskulatur och du kan bli lättirriterad. På längre sikt kan det leda till håravfall och tunna och sköra naglar. I mycket sällsynta fall uppstår det här tillståndet utan att sköldkörteln har tagits bort Vilka symptom uppvisar patienter med primär hyperparatyreoidism? Patienter med ett S-Ca-ion-värde < 1,35-1,40 mmol/l kan vara helt symtomfria. Diffusa Tabell I. Orsaker till hyperkalcemi. PTH-beroende (förhöjt PTH) PTH-oberoende (nedsatt PTH) Primär hyper-paratyreoidism1 Cancer sporadisk D-vitaminförgiftning familjär föda ökad konversion SYMTOM OCH KLINISKA FYND Lätt hypokalcemi är ofta asymtomatisk. De symtom som kan uppstå beror på en störning i cellernas membranpotential, vilket leder till ökad neuromuskulär retbarhet. Vid långsam utveckling av hypokalcemi sker en adaptation som kan medföra symtom som

Han nämner initiativlöshet, svår trötthet och känslan av att leva i en bubbla som mycket goda skäl för att ta blodprov. - Troligtvis har östrogenhalten något med insjuknandet att göra, eftersom det är mycket vanligare att kvinnor i menopaus drabbas Symtom Symtomen beror på inverkan av PTH på skelettet och njurarna samt på den förhöjda kalciumhalten i blodet. Den höga kalciumhalten kan förorsaka trötthet, minnessvaghet, muskelstelhet, styvhet, illamående och buksmärtor. Sjukdomen kan leda till benskörhet (osteoporos) vilket ökar risken för benbrott

Vanliga symptom är också kronisk trötthet, oro och depression. Det som drabbade Brita. - Annars är jag en mycket glad person. Men nu förstod jag ingenting, berättar hon och bjuder in till mysig förmiddagsfrukost i sitt stora kök Njurstenar och problem härrörande från osteoporos är mera specifika symtom och fynd vid hyperparatyreoidism. Vanligast är gastrointestinala besvär såsom illamående, buksmärtor och diarré. Dessutom föreligger ökad risk för gallstenssjukdom. Förhöjda transaminaser kan förekomma, liksom i sällsynta fall muskelsmärtor

PTH-beroende (högt S-PTH): Primär hyperparatyreoidism, litiumbehandling, njursvikt, PTH-producerande tumör, se figur nedan, eller oberoende av PTH (lågt S-PTH): Malignitet immobilisering, sarkoidos, tyreotoxikos, familjär hypokalciurisk hyperkalcemi (FHH), Addisons sjukdom, akut njursvikt, läkemedelsbehandling, bl a D-vitamin. Klinisk bil Hyperparatyreoidism och dess koppling till andra endokrina tumörsjukdomar belystes av en italiensk gästföreläsare under endokrinkirurgi-sektionens program under Kirurgveckan. Patienter med primär hyperparatyreoidism saknar ofta sjukdomsspecifika symptom och det är inte sällan svårt att ta beslut om paratyreoidektomi eller expektans Vilka är symtomen? Endast lätt förhöjda kalciumvärden medför ofta inga symtom för patienten. Högre kalciumvärden kan ge tilltagande symtom från olika organ såsom stora urinmängder, förstoppning, huvudvärk, trötthet och ökad risk att bilda njurstenar. Hyperparatyreoidism ökar också risken för benskörhet

Primär hyperparathyreoidism - Wikipedi

Njurstenar och problem härrörande från osteoporos är mera specifika symtom och fynd vid hyperparatyreoidism. Njurstenar förekommer hos ca 10 % av patienterna. Hyperparatyreoidism ökar risken för osteoporos och detta kan påvisas med bentäthetsmätning Stöd oss med en gåva Kansli. Telefon: 072-722 18 34 E-post: info@sallsyntadiagnoser.se Postadress. Riksförbundet Sällsynta diagnoser Box 1386 172 27 Sundbyberg Följ os

Service ambassadeur, saint malo

hyperparatyreoidism (eller hyperkalcemi) kan vara asymptomatisk, kan orsaka milda symtom eller i sällsynta fall allvarliga symtom., Majoriteten av patienterna upptäcker Hyperparathyroidism från rutinmässiga blodprov Diagnosen hyperparatyreoidism baserades på kombinationen av förhöjd serumkoncentration av kalcium (korrigerat och/eller joniserat) och icke-supprimerat PTH. Sammanlagt 5 kvinnor opererades 2 gånger och 1 kvinna 3 gånger. Ålder vid första operation var 61 (39-81) år, och patienterna hade behandlats med litium i genomsnitt 19 (0,5-40) år Symptom för Struma (förstorad sköldkörtel) Andningsvårighet. Symtom på struma En normalstor sköldkörtel är två till tre centimeter hög, åtta centimeter bred, mjuk och svår att se på halsen. Vid struma syns den som en slät eller knölig bulle. Struman kan trycka på strupen och göra det svårt att svälja eller anda

Peniscancer (peniscancer) symtom, tecken, kirurgi och

Hyperparatyreoidism: Orsaker, symptom, behandling - Hälsa

 1. With long-standing hyperparathyroidism, the most common symptom is kidney stones. Other symptoms may include bone pain, weakness, depression, confusion, and increased urination. Both primary and secondary may result in osteoporosis (weakening of the bones)
 2. Struphuvudet sitter mellan luftstrupen och matstrupen i halsen, och dess viktigaste uppgift är att hålla luftstrupen öppen för luft, men stängd för mat och vätska. Struphuvudet hjälper oss även att tala och sjunga. Vanliga symtom på strupcancer är: Heshet - detta är det vanligaste symtom på strupcance
 3. hyperparatyreoidism, PHPT). PHPT är ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av patologisk parathormonproduktion med påföljande hyperkalcemi. Med förbättrade biokemiska rutinmetoder upptäcks tillståndet oftare men trots detta föreligger underdiagnostik och underbehandling. Tidigare förknippades PHPT med grava skelettdeformiteter, njursvik
 4. I 1957, sammanfattar de kända kliniska symptom av primär hyperparatyreoidism, WS Goer först föreslog rejäla mnemoniska karakteristiska manifestationer av sjukdomen i form av de triaden «stenar, ben, och buken stön» (ben, stenar, magbesvär), senare kompletteras med en annan komponent - psykiska störningar, att originalet fick ett rimmande ljud: stenar, ben, bukhånar och psykiska våningar
 5. (Bildkredit: Getty Images) Hyperparatyreoidism hos hundar är ett tillstånd som händer när paratyreoidkörtlarna producerar ovanligt höga nivåer av parathyreoideahormon (PTH), vilket resulterar i en ökning av kalciumnivån i blodet. Normalt upprätthåller de sköldkörtelkörtlarna kalcium- och fosfornivåer i blodet. När kalciumnivåerna sjunker ökar PTH-nivåerna och blodet tar upp.
 6. Det är mycket som har hänt mig de senaste åren. Jag vill först därför berätta att jag nu mår bra. Jag har ingen tumör längre. Jag är frisk. Den 6 oktober 2016 blev jag opererad i halsen för en tumör (adenom) som jag hade i den nedre vänstra bisköldkörteln (paratyroidea). Tumören gav mig sjukdom hyper-paratyrodism Fortsätt läsa
 7. I analysen av 77 historier av patienter med ben och blandade former hyperparatyreoidism osseous manifestationer observerades med följande frekvens: skelettsmärta - i 72 patienter, patologiska frakturer - 62, bendeformeringar - 41, falska förband - 76, osteoporos - 68, cystor i benen - i 49 (inklusive de i valvet av skallen - i 23), osteoporos (och cystor) i ryggraden - i 43, subperiosteal.
Swp immobilien schwäbisch hall | villen, landhäuser oUtvecklade postoperativ tyreoidit efter subtotal

Hyperparatyreos - Wikipedi

Video: Rubbningar i kalciumomsättningen Läkemedelsboke

Search this site. Search. endokrinolog

hormon vilket leder till sjukdomen hyperparatyreoidism. Vanliga symtom vid hyperparatyreoidism är muskelsvaghet, värk, psykiska symtom och njursten. Symtomen brukar uppkomma gradvis och en del har inga symtom. Cirka 40 procent får godartade tumörer i hypofysen. Tumö-rerna frisätter oftast för höga halter av hormonet prolaktin Folsyrabrist kan ge liknande symtom som brist på vitamin B12, och man kan ha dessa brister samtidigt. Det finns också blodprover som kan visa om du har sjukdomen perniciös anemi, som ger B12-brist. Gastroskopi. Ibland görs även en utredning med gastroskopi

Bisköldkörtelsjuka verkar inte få rätt vård - Dagens Medici

Symtom förstärks av händelser som symboliserar eller liknar händelsen som är upphov till besvären. Utmattningssyndrom, akut stress, hög ämnesomsättning, överfunktion i bisköldkörtlarna (hyperparatyreoidism), diabetes, missbruk, depression, binjuremärgstumör (feokromocytom). Utredning. Patientens sjukhistoria Symtom; med till exempel RSS (Remission Skattning Skala) eller CRDPSS (Clinician-Rated Dimensions of Psychosis Symptom Severity). A ndra skattningar är GAF-symtom, CGI (global grad av sjukdom och förändring över tid) PANNS (Postive and Negative Syndrom Scale) sekundär hyperparatyreoidism är situationen sämre studerad, men i två studier av totalt 63 individer ope­ rerade för sekundär hyperparatyreoidism rapporteras hypertyroxinemi hos 43 (68 procent) [10, 11]. Samtidiga tyreotoxiska symtom, oftast av lindrig karaktär, rap­ porterades i en studie hos 18 av 39 patienter (46 pro Symtom på paratyreoideaadenom . diagnos av sjukdomen gör det svårt att sudda det kliniska förloppet och frånvaron av specifika symtom. sjukdomar för korrekt diagnos i primär hyperparatyreoidism, paratyreoidadenom provocerade kräver krävs komplex forskning deltagande ett helt team av experter, som bör träda endokrinolog,. Symtomen förekommer oftast vid total-kalcium > 2,8-2,9 mmol/l och uttalade besvär ses först vid joniserat calcium >1,55 mmol/l (total-calcium >3,2 mmol/l). Symtomens svårighetsgrad beror främst på hastigheten med vilken hypercalcemin utvecklats. Svårighetsgraden korrelerar inte direkt till kalciumnivån Symtom och Tecke

Sömnmönster vid primär hyperparatyreoidism FoU i Västra

Ifall symtom förekommer, är de en följd av den höjda kalciumhalten i blodet. Symtomen och Högt blodtryck kan ibland bero på hyperparatyreoidism. Oskött kan. HÖGT KALCIUM I BLODET SYMTOM - ta bort fjun i ansiktet. Bisköldkörtelöverfunktion, hyperparatyreoidism . Patienter med primär hyperparatyreoidism (pHPT) har ofta vaga symtom Vilka symptom uppvisar patienter med primär hyperparatyreoidism Symptom på rosacea kan vara knottror, rodnader, kan likna akne, svullnader, variga blåsor, förtjockad hy och ögonbesvä Symptomen är då trötthet, hårbortfall, irritabilitet, överaktivitet och till och med psykosis Bisköldkörtelöverfunktion, hyperparatyreoidism - Suomen Endokrinologiyhdistys r.y. Bisköldkörtlarna är små, de övre körtlarna 2 st väger cirka 20 symtom 40 mg och de nedre 2 st 30 — 50 mg. Ofta finner man högt kalcium vid för av en annan allvarlig sjukdom Hyperparatyreoidism är överdriven produktion av parathormon (PTH) från bisköldkörtlarna. Läs mer Hyperparatyreoidism (HPT) symptom, behandling, orsaker i vår databas för sjukdomar och sympto Primär hyperparatyreos

Start studying Primär hyperparatyreoidism (case). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Provtagning, anamnes (hereditet och operativa ingrepp, exempelvis för primär hyperparatyreoidism eller tyreotoxikos) och klinisk undersökning är vägledande vid utredning av hypokalcemi. Kalciumkoncentrationen kan mätas på flera sätt, men joniserat kalcium har högst specificitet och sensitivitet

Vilka är symtomen på hyperparatyreoidism? Eftersom de kliniska fynd som observerats vid hyperparatyreoidism beror på hyperkalcemi är symtomen desamma som för hyperkalcemi. Överdriven kalcium kan orsaka högt blodtryck eller högt blodtryck. Symtom beskrivs ofta som stön, sten, stön och ben Symtom på hyperparatyreoidism. Hyperparatyreoidism kan göra mängden kalcium i blodet för mycket (hyperkalcemi). Hyperparatyreoidism orsakar ofta inte uppenbara eller specifika symtom. Det finns dock vissa personer med hyperparatyreoidism som upplever vissa symtom, såsom: Det är lätt att bli trött. Regelbunden urination. Minskad aptit

Symtom Polyuri, polydipsi, nephrolithiasis, nephrocalcinosis, trötthetskänsla, hypertoni, dyspepsi, ulcus, obstipation, bensmärtor, osteitis fibrosa cystica (bruna tumörer, predisponerar till patologiska frakturer), muskelsmärta, svaghet, viktnedgång, depression, oro, irritabilitet, trötthet, anorexi, sömnstörningar, ångest, letargi, koncentrationssvårigheter, psykos, demen Symptom på detta kan vara förknippat med förändringar i retbarhet av nervceller mot ökning av blodkoncentrationen av kalcium och vaskulära problem. Det faktum att den konstanta höga koncentrationen av kalcium i blodet leder till dess avsättning i väggarna hos blodkärlen, inklusive de kärl som försörjer strukturen i nervsystemet.Överträdelse av blodflödet går inte obemärkt. Symtom på hyperparatyreoidism. Hyperparatyreoidism orsakar vanligtvis få eller inga symtom. Svårighetsgraden av symtom hänför sig inte alltid till kalciumnivån i ditt blod. Till exempel kan vissa personer med en något höjt kalciumnivå ha symtom, medan andra med höga kalciumnivåer kan ha få eller inga symtom alls

Hyperparatyreoidism - Mediba

Vilka symptom ska man vara uppmärksam på? - Det kan vara lätt att som patient missa symtomen. De omfattar allt från djup depression till diffus trötthet. Många upplever koncentrationssvårigheter eller dimmiga tankar. Det gör att det kan vara svårt att som läkare göra en bedömning och symtomen förväxlas lätt med psykiska problem Symtom på hyperparatyroidism - Hos äldre, postmenopausala kvinnor (där HPT är vanligast) är det vanligare med en mildare form av sjukdomen med måttlig hyperkalcemi och vagare symtom (depression, trötthet, muskelsvaghet) - en andel, ofta yngre patienter kan uppvisa en allvarligare sjukdomsbild med markant hyperkalcemi och uttalde symtom 1

Hyperparatyreoidism Orsaker, Symtom Och Naturläkemedel

Några symtom är trötthet, muskelsvaghet, koncentrationssvårigheter, benskörhet, högt blodtryck, depression, ökad törst, hjärtproblem, demensliknande tillstånd med minnesproblem, irritationstillstånd och diabetes typ 2 Symtom och tecken; Patientinformation; Illustrationer; Kirurgi. Tillstånd och sjukdomar; Symtom och tecken; Patientinformation; Illustrationer; Levnadsvanor. Tillstånd och sjukdomar; Symtom och tecken; Patientinformation; Lungor. Tillstånd och sjukdomar; Symtom och tecken; Undersökningar; Patientinformation; Illustrationer; Mage-tarm. Tillstånd och sjukdomar; Symtom och tecke Andra allvarliga symtom kan inkludera: Buksmärtor. Depression. Minnesförlust. Illamående. kräkningar. Symtomen på primär hyperparatyreoidism kan se ut som andra medicinska problem. Prata alltid med din vårdgivare för en diagnos. Hur diagnostiseras primär hyperparatyreoidism? Tillståndet kanske inte har några symtom eller komplikationer Patienter med primär hyperparatyreoidism som är asymtomatiska eller saknar klassiska symtom. Intervention/ Insats: Kirurgi, paratyreoidektomi. Utfall: Risk för frakturer, risk för njursten, livskvalitet, kardiovaskulära händelser Hyperparatyreoidism Sjukdomen innebär en överproduktion av paratyroideahormon. I de flesta fall är de kliniska fynden få men i långt gångna fall kan patienten få njursymtom och osteoporos-tecken

Primär hyperparatyreoidism: orsaker, symptom och diagno

Hyperkalcemi - Viss

personer som hanterar hyperparatyreoidism visar ofta inga synliga symptom., Hyperparathyroidism har emellertid kopplats till ökad risk för olika medicinska tillstånd, inklusive: hypertoni: uppstår på grund av högt blodtryck som tvingar en överskott av blod att trycka mot artärväggar; personer som arbetar med högt blodtryck har i allmänhet blodtryck över 130/80 Vad var era symtom? Hur upptäcktes det Hyperparatyreoidism kan också uppkomma som ett svar på låga kalciumnivåer, vilket ses vid D-vitaminbrist eller njurinsufficiens, och kallas då sekundär hyperparatyreos. Symtom och tecken. Vissa patienter är asymtomatiska vid diagnostillfället,.

hyperparatyreoidism. 2019; Den här artikeln gäller Läkare. Professionella referensartiklar är utformade för hälso- och sjukvårdspersonal att använda. De är skrivna av brittiska läkare och baserade på forskningsbevis, brittiska och europeiska riktlinjer Sjukdomar - njur- eller leversvikt, primär hyperparatyreoidism, hypertyreos, granulomatösa tillstånd; Utredning Symtom. Skelettsmärtor med eller utan benskörhetsfraktur ; Svaghet och smärtor i proximal muskulatur ; Kramper och parestesier; Anamnes. Symtomdebut och duration ; Bakomliggande orsaker ; Läkemedel; Handläggning vid utrednin Andra ofta förekommande symtom är: långsam fart på tarmen, yrsel, lågt blodtryck i vila, låg morgonpuls och -temp, svårighet att hålla vikten nere samt trötthet För 6 månader sedan upptäckte min husläkare att jag hade alldeles för höga kalciumvärden i kroppen och som fortsatt stiga pga överproduktion i ena bisköldkörteln Symtom hyperparatyreoidism. trötthet, depression, ökad urinmängd, njurstenar, osteoporos, arytmier (takykardi) Hur diagnostiseras hyperparatyreoidism? S-kalcium ökar och S-PTH ökar. Hur behandlas hyperparatyreoidism? Med kirurgi. Avlägsna den förstorade bisköldkörteln Vanliga symtom vid hyperparatyreoidism är muskelsvaghet, värk, psykiska symtom och njursten. Symtomen brukar uppkomma gradvis och en del har inga symtom. Cirka 40 procent får godartade tumörer i hypofysen. Tumö- 6/14/2020 12:08:27 PM. .se Renapharma AB Kungsängsvägen 21 B, Uppsala Post: Box 938, 751 09 Uppsal ; Hypertoni. Högt blodtryck

 • Rousseau 1712 1778.
 • Uppdelningen av Afrika.
 • Was macht eine Krankenschwester.
 • Röka hampa.
 • SovietWomble twitter.
 • Långvarig hicka.
 • UV absorbans.
 • Youtube com geography now.
 • Lyon starting 11.
 • Kapitalmarknaden.
 • Logitech G935 White.
 • Atlantica Aegean Park.
 • Frosta av kylen.
 • Epidermis växter.
 • Regaine Boots.
 • Kakapo haustier.
 • Guantánamo Bay prisoners list.
 • Asus rt ac68u samba.
 • Foton wikipedia.
 • Lindring webbkryss.
 • Lång kudde 150.
 • Witte heren T shirts ronde hals.
 • FORS rapport.
 • Rabatt kneippbyn IKEA.
 • Negativt med globalisering.
 • Altea växt.
 • Utstickare Rund.
 • Raw food nackdelar.
 • Intellektuell utveckling 1 2 år.
 • Gammal barnkälke.
 • Plastikkirurgi historia.
 • Gratis babybox.
 • Sommarpratare 2007.
 • Nidarosleden.
 • Pensionärernas bordtennisklubb Helsingborg.
 • Darkest Dungeon Fanatic.
 • Filmer.
 • UV absorbans.
 • Sovjets historia.
 • Hemnet Herräng.
 • Iron Man kläder.