Home

Mercators kartprojektion

Symmetri omkring varje meridian, byte av medelmeridian motsvaras av en ren translation. Till skillnad från en rent perspektivisk cylinderprojektion, med projektionscentrum i jordklotets mitt, tillväxer Mercators projektion inte så snabbt i riktning mot polerna (se bild) The Mercator projection (/ m ər ˈ k eɪ t ər /) is a cylindrical map projection presented by Flemish geographer and cartographer Gerardus Mercator in 1569. It became the standard map projection for navigation because it is unique in representing north as up and south as down everywhere while preserving local directions and shapes. The map is thereby conformal den Mercatorprojektion Det är en cylindrisk kartografisk projektion som representerar hela markytan. Det utvecklades av Gerardus Mercator på 1500-talet, år 1569 Mercators projektion Mercaʹtors projektion, kartprojektion introducerad 1569 av Gerardus Mercator En transversal projektion är en cylindrisk projektion som i stället är lindad runt en meridian, en linje som går längs jordens yta mellan Nord- och Sydpolen. En mycket vanligt förekommande transversal projektion är den transversala Mercatorprojektionen, som till exempel används på Lantmäteriets allmänna kartor

Lantmäteriet - Kartprojektioner - Mercators projektio

Kartprojektioner brukar vanligen delas in i: vinkelriktighet, ytriktighet och längdriktighet. Vinkelriktiga projektioner. Vinkelriktighet innebär att vinkeln mellan två punkter blir densamma på kartan som på jordytan. Den allra vanligaste vinkelriktiga projektionen är Mercators projektion av jorden som började användas i slutet av 1500. Mercators projektion Mercators projektion är vanlig på t.ex. sjökort eftersom vinklarna stämmer. Nackdelen är att ytorna förvrängs och blir större och större ju längre från mitten man kommer och Sverige kan t.ex. se ut att vara mycket större än Madagaskar om ekvatorn ligger på mitten av kartan Vid azimutal kartprojektion tangerar ett plan jordklotet i en punkt. Normal typ, när tangeringspunkten är en av polerna, kallas oftast polär aspekt. Transversal typ, om tangeringspunkten ligger på ekvatorn, kallas oftast ekvatoriell aspekt. Även snedaxlig typ används. Bilden visar polär aspekt: Per spektivisk avbildnin Tabellen visar en översikt av vad olika kartprojektioner innebär, till exempel egenskaper och användningsområden. Det finns också en sammanställning av kartprojektionerna (pdf, 4,0 MB, nytt fönster), som innehåller ytterligare information om varje projektion Flamländaren Gerhard Mercator utvecklade kartan som följaktligen heter Mercators projektion med sjöfarten i fokus. Det krävs bara en kompass och en linjal för att styra in rätt riktning eftersom den bevarar riktningar rätt. Men eftersom man inte kan avbilda en krökt yta på en plan blir det alltid olika avbildningsfel

Mercator projection - Wikipedi

 1. Geografi - Kartredovisning Mercators projektion . En uppsats som besvarar frågor om Mercators kartprojektion. Den diskuterar hur kartprojekt... Se mer. Universitet. Gymnasieskola (Sverige) Kurs. Geografi 1 (Geo 1) Läsår. 2019/2020. Användbart? 0 0. Dela. Kommentarer
 2. Världskartor har sällan konforma (vinkelriktiga) projektioner, ett undantag är Mercators projektion, som fortfarande ofta används i detta sammanhang, trots att den ger en vilseledande uppfattning om ytförhållandena. En del är ytriktiga, vilket kan vara en fördel när de används som tematiska kartor
 3. Kartprojektion; Mål: Känna till varför en karta aldrig kan avspegla det verkliga jordklotet. Veta vad en kartprojektion är. Känna till Mercators projektion. Känna till Peters projektion; Känna till Fullers projektion. Känna till topografiska och tematiska kartor
 4. Exempelvis är världskartan nedan baserad på Mercators projektion (en cylindrisk projektion), vilken är 'konform ' och redovisar därför oändligt små former på ett korrekt vis (väldigt användbart vid navigation för att ta ut korrekta riktningar). Men projektionen påverkar ytförhållanden väldigt drastiskt
 5. Cylindrisk projektion Mercators kartprojektion används framför allt när man seglar på haven. Med Mercators karta blir riktningen rätt, trots att områden närmare polerna är kraftigt förstorade. Mdf, 2008

Mercatorprojektionsfördelar, nackdelar och exempel

Mercators projektion - Uppslagsverk - NE

Kartprojektion - Wikipedi

 1. Nu gör en ny världskarta upp med de kartor som vi har använt i 500 år. På den tiden uppfann kartografen Mercator en metod för att omvandla den sfäriska världen till en fyrkantig karta, vilket ledde till att sjöfarare slapp stora omvägar, långa resor och till och med skeppsbrott
 2. Mercators projektion Mercators projektion är en allmänt använd cylindrisk kartprojektion vars främsta egenskap är att den bevarar former på bekostnad av ytstorlekar. Nordliga trakter som Kanada, Grönland och Skandinavien blir kraftigt förstorade, men behåller sin form
 3. Sfärisk geometri och kartprojektion Pernilla Tunis Matematisk pro gradu Jyväskylä universitet Institutionen för matematik och statistik Mercators projektion är en konform och cylindrisk artkprojektion, som inte ank härledas geometriskt. Denna projektion härleds på två olika sätt
 4. Mercators projektion är alltså en cylinderprojektion. Projektionsmetoden uppfanns av Gerhard Mercator. Projektionen blir rätt vid ekvatorn men når i teorin aldrig polerna och det beror på den cylindriska projektionen. Gerhardus Mercators projektion blev känd på 1500-talet och har sedan dess använts på haven
 5. Mercators arv Efter att dess sista avsnitt trycktes 1595, trycktes Mercator's atlas om igen 1602 och igen 1606 när det fick namnet Mercator-Hondius Atlas. Mercators atlas var en av de första som inkluderade kartor över världens utveckling och den, tillsammans med hans projektion, är fortfarande ett viktigt bidrag till geografi och kartografi
 6. Mercators projektion är en konform och cylindrisk kartprojektion, som inte kan härledas geometriskt. Denna projektion härleds på två olika sätt. Först härleds projektionen med hjälp av logaritmfunktionen och den stereografiska projektionen
 7. - Vad är en kartprojektion (hur det går till, vad som blir rätt och fel, namnet på olika kartprojektioner: Mercators, Gall Peters och Boggs) - Kunna läsa av och förstå olika kartor (topografiska kartor, tematiska kartor) - Namnet på världsdelarna och världshaven och var de ligger

Kartor och kartkunskap Geografi SO-rumme

 1. Mercators kartprojektion ur: SO-Direkt 3 från 1569 Gerardus Mercator (1512-1594) 43 2 milj. km.
 2. Geografi - Neapel och Vesuvius Geografi - Kartredovisning Mercators projektion Geografi -Jordbävningen som drabbade Haiti 2010 Svenska Ordklasser och grammatik - Övningshäfte Kemi Labbrapport - Titrering Spanska - Min skoldag. Förhandsgranskningstext Ladda ner Spara. Uppgift - Centrala.
 3. Mercator-projektion är en projektionsmetod som är vanligt förekommande, exempelvis på världskartor och sjökort. Den bevarar riktningar korrekt. Eftersom en kompasskurs mellan två punkter på kartor av detta slag bildar en rät linje (), används de ofta för sjökort.Det är dock inte kortaste vägen
 4. I dagarna är det 500 år sedan den flamländske kartografen Gerhard Mercator föddes. Mercator (1512-1594) har gått till historien genom den berömda kartprojektion han tog fram och som än idag bär hans namn: Mercator-projektionen. Den sfäriska globens karta återges på en platt yta. Mercators projektion var inte ytkorrekt, men däremot vinkelkorrekt, vilket gjorde den mycke

c) I Mercators kartprojektion är staternas ytor återgivna i korrekt förhållande till varandra. d) Då kartans skala är 1:200 000, motsvarar en cm på kartan två kilometer i naturen. 2. Solsystemet a) Saturnus är den största och Pluto den minsta av solsystemets planeter. b) Mars röda färg orsakas av den järnhaltiga sanden En kartprojektion är en matematisk avbildning av den krökta jordytan på en plan karta. 7 relationer. Kommunikation . Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet! Fri. Snabbare tillgång än webbläsare! Världen avbildad med Mercators projektion tillsammans med punkter som visar den ökande förvrängningen mot polerna Transversal Mercator (TM) en kartprojektionsmetod som liknar Mercators projektion men cylinderns långsida går längs ekvatorn, alltså tvärställd så att den tangerar medelmeridianen.. Den variant av projektionen som oftast används kallas också Gauss-Krügers projektion efter Carl Friedrich Gauss, som presenterade varianten 1822, och L. Krüger, som analyserade den vidare i början av.

Kartritning - Skolbok - Grundskoleboke

 1. Gerhardus Mercators projektion blev känd på 1500-talet och har sedan dess använts på haven. Det behövdes bara en kompass och en linjal för att styra in rätt riktning och sedan var man säkert på rätt väg. Dessutom är Mercators projektion vinkelriktig men inte ytriktig och den används även idag i dagens kartböcker
 2. Denna pro gradu-avhandling behandlar sfärisk geometri och kartprojektioner. Första kapitelet ger en introduktion till den icke-euklidiska geometrin sfärisk geometri. Avstånd och vinklar på en sfär definieras och det bevisas bl.a att den kortaste vägen mellan två punkter på en sfär alltid är en storcirkelbåge
 3. - Vad är en kartprojektion (hur det går till, vad som blir rätt och fel, namnet på olika kartprojektioner: Mercators, Gall Peters och Boggs) - Kunna läsa av och förstå olika kartor (topografiska kartor, tematiska kartor) - Namn och läge på världsdelarna, världshaven, stora öknar, bergskedjor och berg
När började man navigera efter sjökort? | Alltomhistoria

Kartprojektionens grunder Lantmäterie

Föreläsning: Bildmässiga förklaringar © Lars Nohagen 1 Att undervisa för förståelse - om bildmässiga förklaringar Föreläsning den 26 september 201 Kartprojektioner (läroboken sid. 14 - 16) En kartprojektion är en matematisk avbildning av den krökta jordytan på en plan karta. Eftersom man inte kan avbilda en krökt yta på en plan blir det alltid olika avbildningsfel Mercators kartprojektion har den stora f ordelen f or sj ofarare ( atminstone f orr i tiden) att en x kompasskurs ar en r at linje p a kartan, och kompassriktningen ar densamma som vinkeln mot meridianen p a kartan. N ar man g or en karta enligt Mercators projektion beh over man en skala p a breddgrads-axeln som ar en e

Det finns några fundamentala och universella begrepp i vår världsbild att de är oumbärliga för vår förståelse av vår omvärld eller vår förmåga att föreställa oss en fantasivärld så som dag och natt, upp och ner, norr och söder. Vilket ställer till problem när hen vill skapa en fantasivärld som.. Mercators projektion. Se Kartprojektion. Merci, Fr., tack! Mercia (»mark- l. gränsmännens land») kallas ett af anglerna omkr. 584 stiftadt rike, som slutligen sträckte sig öfver hela mellersta England från Nordsjön till Wales' berg och begränsades i n. af Northumberland, i s. ö. af Eastanglia och Essex, i s. af Wessex Föreläsning: Bildmässiga förklaringar © Lars Nohagen 3 5 Det är bättre att göra saker och ting genast än att samla på sig för mycket Kartprojektion. Världen avbildad med Mercators projektion tillsammans med punkter som visar den ökande förvrängningen mot polerna 6 projektioner för världskartor, hälften ytriktiga. ( Y ) Galls (stereografiska) världskartor. P Globular för avbildning av halvklot. Gnomonisk en gammal projektion med ovanlig egenskap Millionen Wörter und Sätze in allen Sprachen 8 relationer: Gauss-Krüger, Gerardus Mercator, Kartprojektion, Kompass, Linjal, Loxodrom, RT 90, Storcirkel. Gauss-Krüger. Gauss-Krüger (GK) är en term som används på tre olika sätt (om än snarlika). Ny!!: Mercators projektion och Gauss-Krüger · Se mer ». Gerardus Mercato . Danke, Sie.

Han utformade en metod för kartprojektion som bland sjöfolk är känd för sin exakthet, och många kartor som man finner i moderna kartböcker är ritade enligt Mercators projektion. He designed a method of map projection famed among navigators for its accuracy, and many maps drawn according to the Mercator projection appear in modern atlases Vår världskarta är ritad efter flamländarern Gerardus Mercators principer från 1569. Peters gjorde en kartprojektion som över hela jordklotet är fullständig proportionell Geografi, geografiundervisning, kartprojektioner, Mercators projektion, mentala kartan, världskarta. Förord Vi vill tacka de skolor som tillåtit oss göra vår undersökning samt de elever som deltagit. Vidare vill vi tacka vår handledare Mats Lundström för den tid han lagt ner samt för de Kartprojektion eller geografisk projektion är en matematisk avbildning av jordytan på en kartas plana yta. De geometriska motsättningarna gör att man måste väga faktorerna formriktighet, ytriktighet och vinkelriktighet mot varandra och kompromissa på olika sätt. I allmänhet är det främst gradnätet, som kartprojektionen avbildar, exempelvis meridianer och paralleller för varje hel.

Ta t.ex. Mercators kartprojektion, som är en mycket praktisk modell över världen i två dimensioner, som i figuren på den här bilden. Men Mercatorprojektionen förvränger kraftigt ytstorlekar. T.ex. ser det på den här kartan ut som om Grönland och Afrika är ungefär lika stora Kartprojektion Mercators projektion Van der Grintens projektion vad som är bäst för att visa hur jorden är. Kunna resonera kring jordens gradnät vad Valet av projektion styrs av begränsning av projektionsfelen och att projektionskorrektionerna är lätta att beräkna Kartprojektion - Wikipedi . Plan, Konisk, cylindrisk tex Mercators cylinderprojektion. Använd badbollen igen och linda ett papper runt den som en cylinder eller skapa en kon som läggs över badbollen. Dymaxionpysslet En dymaxionprojektion syftar till att gå från 2D kartprojektion: en avbildning av koordinater genom ett ett-till-ett-förhållande, från ett geodetiskt koordinatsystem till ett plan, i samma geodetiska datum, i enlighet med EN ISO 19111. »kortprojektion « : en ændring af koordinater, som er baseret på et en-til-en-forhold, fra et geodætisk koordinatsystem til et plan, der er baseret på samme datum, i overensstemmelse med EN ISO 1911

Översikt över kartprojektioner Lantmäterie

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Mercator (1512-1594) har gått till historien genom den berömda kartprojektion han tog fram och som än idag bär hans namn: Mercator-projektionen. Den sfäriska globens karta återges på en platt yta. Mercators projektion var inte ytkorrekt, men däremot vinkelkorrekt, vilket gjorde den mycket användbar som sjökort kartprojektion som används och olika kartprojektioner resulterar i olika egenskaper hos kartan. Det Mercators projektion förstorar områden som ligger långt frå enligt en kartprojektion och i viss skala på ett plant material. En världskarta är enligt samma källa en karta över hela världen. I vår undersökning är ordet karta också förbehållet världskartan. 1.2.3 Mercators projektion Kartan vi talar om är projicerad enligt Mercators projektion (se figur 1). Mercator Gerardu Mercators projektion: Ingår i system: Ämnesordssystem. Svenska ämnesord Del av termsamling: Termsamling. Facktermer Bredare: Allmänt ämnesord. Kartprojektioner Nära match: Föredragen benämning: Mercator projection (Cartography) Ingår i system: Ämnesordssystem. lcsh Bredare match: Kod: Ny: Ingår i.

Världskartan förvränger vår verklighetsuppfattning

 1. Kartprojektioner och maktförhållanden. Endast en jordglob visar sanningen kring storlek och fördelning av länder och hav. När jordens klotform projiceras på en plan yta, ett kartblad, måste man välja ut varifrån man betraktar jordytan, och i vilken projektion. Vardera ger möjlighet att påverka och manipulera informationen
 2. En kartprojektion är en matematisk avbildning av den krökta jordytan på en plan karta. Eftersom man inte kan avbilda en krökt yta på en plan blir det alltid olika avbildningsfel. På grund av att olika kartprojektioner har olika egenskaper måste man anpassa valet av projektion efter kartans användning
 3. I mitten av 1500-talet uppfann Gerardus Mercator, en flamländsk kartograf, Mercators kartprojektion. Denna projektion baserades på matematik och var en av de mest exakta för världsomspännande navigering som fanns på den tiden
 4. Mercators karta. Områdena kring polerna blir kraftigt förstorade. latiniserades till Mercator. 1569 utformade han sin projektion, främst i syfte att underlätta navigeringen på världshaven (på hans karta kan en viss kompasskurs ritas som en rät linje)
 5. Start studying Begrepp kartor och kartprojektioner. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. The Gall-Peters projection is a rectangular map projection that maps all areas such that they have the correct sizes relative to each other. Like any equal-area projection, it achieves this goal by distorting most shapes.The projection is a particular example of the cylindrical equal-area projection with latitudes 45° north and south as the regions on the map that have no distortion

Mercators översättning av jordklotets sfäriska form till en platt rektangulär karta innebär att länderna närmast polerna är utdragna, medan länderna närmare ekvatorn tryckts ihop. Peters gjorde en kartprojektion som över hela jordklotet är fullständig proportionell En världskarta är en karta som föreställer hela jordens yta, åtminstone landytan. Projektioner. Världskartans form varierar starkt med valet av kartprojektion. Jordglob. En jordglob är ett klot med en världskarta Jorden och kartor - epost.skola.umea.se download report. Transcript Jorden och kartor - epost.skola.umea.seJorden och kartor - epost.skola.umea.s Vilken kartprojektion som är mest lämplig beror framför allt på området som ska avbildas och syftet med kartan. Världskartor är ofta skapade med hjälpa av Mercators projektion. Det är en kartprojektion ger en vinkelriktig karta som lämpar sig väl för navigering ; Vad menas med social omsorg och vad är undantaget från skatteplikt Syftet med denna övning är att förstå problematiken med kartprojektioner! 0# Att göra en kartprojektion. 1 + , 2 Apelsiner, Papper, Linjal och Vattenfasta tuschpennor. Uppblåsbar genomskinlig jordglob (typ badboll). Dymaxionkarta. , # ˚ ˝ Apelsin övningen Ge eleverna varsin apelsinbe dem att rita på världsdelarna på apelsinets skal

Geografi - Kartredovisning Mercators projektion - StuDoc

Därför har varje kartprojektion något fel, t.ex vinkelfel mellan longitud och latitud eller ytfel. Exempel på en karta med ytfel är Mercators projektion, på en världskarta med den projektionen förefaller Afrika och Grönland vara lika stora, medan Afrika i verkligheten är ca 17 ggr större Kartprojektion. En kartprojektion är en matematiskt definierad plan avbildning av jordytan, definierad Samma grundprincip används vid den andra projektionen, den s.k. cylindriska, eller Mercators projektion, (se nedan)med skillnaden att man låter en cylinder svepas omkring globen (denna längdriktiga projektion. Mercators projektion är en allmänt använd cylindrisk kartprojektion vars främsta egenskap är att den bevarar former på bekostnad av ytstorlekar. Nordliga trakter som Kanada, Grönland och Skandinavien blir kraftigt förstorade, men behåller sin form

Lantmäteriet - Kartprojektioner - Världskarto

Mercators vin-kelräta kartprojektion banade visserligen väg för resor, men abstraktionen dolde det myllrande livet. Där har jag känt mig manad att ingripa. Man borde alltid utmana gamle Mercator. Frågan är bara hur man får med allt. När något kommer Kartprojektioner / Världskartor. 15/10/2014 0 Kommentarer Först några exempel på olika versioner av den klassiska världskartan (Mercators projektion) Det finns som sagt massor av olika typer av världskartor (projektioner) och alla används i olika syften Vilken kartprojektion som är mest lämplig beror framför allt på området som ska avbildas och syftet med kartan. Världskartor är ofta skapade med hjälpa av Mercators projektion. Det är en kartprojektion ger en vinkelriktig karta som lämpar sig väl för navigering I Nina Burtons senaste bok Flod­ernas bok: ett äventyr genom livet, tiden och tre europeiska flöden (Bonniers) följer hon floderna Rhône, Rhen och Themsen från källorna till haven. Eller som Nina Burton skriver i sin inledning: Det finns otaliga sätt att beskriva världen. Mercators vin Kartkunskap Learn with flashcards, games, and more — for free

Kartor som efterliknar jordens yta använder sig av kartprojektion, ett sätt att överföra den tredimensionellt verkliga ytan på geoiden till en tvådimensionell bild. Den kanske mest välkända världskartprojektionen är Mercators projektionen som ursprungligen utformades som en typ av sjökort 8 relationer: Kartprojektion, Kon, Konkav lins, Lamberts cylindriska ytriktiga projektion, Lamberts koniska konforma projektion, Latitud, Sfär, Storcirkel. Kartprojektion. Världen avbildad med Mercators projektion tillsammans med punkter som visar den ökande förvrängningen mot polerna Konisk projektion av typen Lamberts konforma projektion Kartprojektion. Världen avbildad med Mercators projektion tillsammans med punkter som visar den ökande förvrängningen mot polerna . Projektionen av u blir en ny vektor (grön) som är parallel med v Detta gäller för mercators projektion. Det finns andra kartprojektioner där fenomenet ter sig annorlunda grafiskt sett. Kolla också på Lamberts och stereografisk projektion

Kartprojektioner - Mikaels Skol

Nu är det ju faktiskt så att anledningen till att Mercators kartprojektion eller varianter därav (där Indien blir nästan lika litet som Sverige) är den dominerande typen av karta inte är egenkära ondskefulla västerländska intressen, utan endast det faktum att det är den enda kartprojektion som i praktiken är användbar att navigera efter De flesta kartor brukar vara i Mercators projektion, dvs. kartbilder som inte smalnar av desto längre norrut man kommer (vilket betyder att om en person i USA och en persion i Sverige båda beger sig till Nordpolen, så är de lika långt ifrån varandra som när de började resan Vi har undersökt hur den mentala världskartan ser ut för ett antal elever på tre skolor i södra Sverige. I undersökningen har vi använt oss av ett genusperspektiv och dessutom sett till elevernas g. Ange kartprojektion när denna finns angiven i resursen. Ta även med fraser som i källan avser meridianer, parallellcirklar och/eller ellipsoid. Mercators projektio Denna kartprojektion gör att formerna på kontinenter och länder blir förvrängda men storleken blir korrekt. Som ni kan se är skillnad på storlek på Afrika (och för den delen Skandinavien) mellan Mercotors projektion och Gall-Peters projektion enorma. På en karta i Gall-Peters projetion framgår tydligt hur stort Afrika egentligen är

Olika kartprojektioner, såsom Mercators projektion, stereografisk projektion etc har utvecklats för att beskriva jorden på ett tvådimensionellt sätt, vilket aldrig kan bli helt riktigt. Särskilt intressant var det att höra om Pierre de Maupertuis gradmätningsexpedition till Lappland 1736 for att mäta jordens avplattning mot polerna Kartprojektioner. Kartprojektioner är olika metoder för att avbilda jorden på en plan karta . Eftersom jorden är rund blir det inte helt perfekt. Vill man ha en riktig bild av jorden är det bara jordgloben som duger . Två exempel på kartprojektioner är: Cylinderprojektionen - Mercators projektion. och: Konprojektionen - Mollweides. Study Flashcards On Förarintyg at Cram.com. Quickly memorize the terms, phrases and much more. Cram.com makes it easy to get the grade you want

kartprojektion [GISELA

LIBRIS titelinformation: Rhumb lines and map wars : a social history of the Mercator projection / Mark Monmonier kartprojektion: en avbildning av koordinater genom ett ett-till-ett-förhållande, från ett geodetiskt koordinatsystem till ett plan, i samma geodetiska datum, i enlighet med EN ISO 19111. EurLex-2 Denne definition omfatter koordinatsystemer, som er baseret på geodætiske eller kartesiske koordinater, og koordinatsystemer, som er baseret på kortprojektioner Kartprojektioner är olika metoder för att avbilda jorden på en plan karta Eftersom jorden är rund blir det inte helt perfekt Vill man ha en riktig bild av jorden är det bara jordgloben som duger Två exempel på kartprojektioner är: Cylinderprojektionen - Mercators projektion och: Konprojektionen - Mollweides projektio

Kartprojektioner - läromedel i geografi åk 4,5,

kartprojektion: en avbildning av koordinater genom ett ett-till-ett-förhållande, från ett geodetiskt koordinatsystem till ett plan, i samma geodetiska datum, i enlighet med EN ISO 19111. — karttaprojektiolla tarkoitetaan yhdestä yhteen -suhteeseen perustuvaa koordinaattimuunnosta geodeettisesta koordinaatistosta tasokuvaukseen samaan datumiin perustuen standardin EN ISO 19111. kartprojektion: en avbildning av koordinater genom ett ett-till-ett-förhållande, från ett geodetiskt koordinatsystem till ett plan, i samma geodetiska datum, i enlighet med EN ISO 19111. EurLex-2 Määritelmä kattaa koordinaatistot, jotka perustuvat geodeettisiin tai suorakulmaisiin koordinaatteihin sekä koordinaatistot, jotka perustuvat karttaprojektioihin

Mercator fyller 500 | Historiskt

För 450 år sedan gjorde en skicklig kartograf jorden platt

PPT - Repetition geografi PowerPoint Presentation, free
 • Hubschrauber Teile.
 • New Yorker.
 • Wago 221 415.
 • Concessionnaire moto Derbi 50cc.
 • Vad är esofagusvaricer.
 • La pura Team.
 • Stick n sushi borgergade.
 • BCA Live Online.
 • Karlssons Vetlanda.
 • Unterrichtsmethoden Mathematik.
 • Stadt IN Polen mit acht Buchstaben.
 • Nobelpriset i kemi.
 • Frälsning Svenska kyrkan.
 • Egoism word class.
 • Förrätt julmiddag.
 • Delad vårdnad olika länder.
 • SMTP server Gmail.
 • Atv HABER Canlı.
 • North Korea today.
 • Sahara ørken.
 • Gewinnbeteiligung Vertrag PDF.
 • OMEGA NATO strap.
 • Hyra kanot.
 • Eule Botschaft.
 • Övningar hemma gummiband.
 • Hip Hop Kinder Leibnitz.
 • Bavaria Alkoholfri.
 • Ett streck på kompassen synonym.
 • Hubschrauber Teile.
 • Laddningsregulator till gräsklippare.
 • Publik plats.
 • Rally VM tabell.
 • Murmansk Oblast.
 • Träning i Sverige.
 • Rhesus negative.
 • Balance Druid enchants.
 • Karl M SS.
 • Visa mappstorlek i Utforskaren.
 • Glasfaser nachträglich verlegen.
 • AOK arbeitgeberservice Telefon.
 • Weinheim Sehenswürdigkeiten.