Home

Transglutaminas negativt

För att utesluta falskt negativt resultat av TG2-IgA p.g.a. lågt IgA (<0,07g/L) sker alltid en screening för IgA-brist vid denna analys. Vid lågt utfall av IgA screening sker kompletterande analys av TG2-IgG och deamiderat gliadin-IgG (DGP) IgA transglutaminas kan bli falskt negativt hos patienter med IgA brist. Annan diagnostik som då kan tillgripas är; IgG transglutaminas, IgG DGP (deamiderad gliadinpeptid), HLA-typning (samtliga immunologen NUS) samt tarmbiopsi. Hos små barn kan antikroppar mot deamiderat gliadin (DGP) komma något tidigare än antikroppar mot transglutaminas Celiaki (Glutenintolerans eller Gluteninducerad enteropati) är en autoimmun sjukdom, där reaktion mot enzymet transglutaminas (tTG) utlöses av gluten i vete och motsvarande prolaminer i råg och korn, med klinisk reslutat inflammation i tunntarmsslemhinna. Celiaki Är livslång, behandlingsbar, dock botas aldri

Transglutaminas-ak (IgA) - Karolinska Universitetssjukhuse

Transglutaminases can also join a primary amine to the side chain carboxyamide group of a protein/peptide bound glutamine residue thus forming an isopeptide bond Gln-NH2 + RNH2 → Gln-NHR + NH3 These enzymes can also deamidate glutamine residues to glutamic acid residues in the presence of water Gln-NH2 + H2O → Gln-COOH + NH3 Transglutaminase isolated from Streptomyces mobaraensis -bacteria for example, is a calcium-independent enzyme. Mammalian transglutaminases among other. Transglutaminas(tTG) IgG-antikroppar Indikation. Misstanke om celiaki vid IgA-brist. Metod. ELIA. Svar. Resultat rapporteras som negativt, gränsvärde eller positivt med värde (U/ml). Tolkning. IgG antikroppar mot transglutaminas (tTG) är markör för celiaki vid IgA-brist. Förutsatt att IgA-brist inte.

Transglutaminas autoantikroppar - Region Norrbotte

 1. as förekommer vid celiaki (även känd som glutenintolerans). Samtliga prover screenas för IgA-brist och i förekommande fall kompletteras undersökningen med analys av IgG-antikroppar mot transgluta
 2. as finns i hela kroppen, särskilt i den bindvävsstruktur, endomysiet, som omger glatt muskulatur och epitelceller, såsom i tunntarmens villi. Förekomst av antikroppar mot detta enzym har visats hos 90-100% av patienter med glutenintolerans (celiaki) samt vid dermatitis herpetiformis men anses ej uppträda vid andra tarmsjukdomar och kan inte heller påvisas hos normalpopulationen
 3. as (S-Transgluta
 4. Celiaki innebär att ditt immunförsvar reagerar mot proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Immunförsvaret reagerar. När du äter gluten reagerar kroppens immunförsvar mot det gluten som kommer till tunntarmen.. Reaktionen gör att slemhinnan i tunntarmen blir inflammerad och att tarmluddet så småningom försvinner
 5. falskt negativt svar är att man tar immunsänkande mediciner. Ett tredje är om man har så kallad selektiv IgA-brist vilket i sig kan ge falskt negativt antikroppsvärde. Den som har selektiv IgA-brist, och samtidigt visar andra tecken på celiaki, kan behöva genomgå tunntarmsbiopsi även när antikroppsprovet är negativt

Bestämning av IgG-antikroppar mot transglutaminas och eventuellt deamiderat gliadin (DGP) rekommenderas då i stället. Även HLA-test kan övervägas. Vid negativt utfall av antikroppar mot transglutaminas, men kvarstående misstanke på celiaki hos barn under 2 år rekommenderas analys av IgG-antikroppar mot deamiderad gliadinpeptid och HLA-test samt eventuellt upprepad analys av antikroppar mot tTG (2) Ett barn som är negativt i gentestet behöver aldrig mer testas för celiaki och det blir nog en ekonomisk besparing för alla på sikt. jag vet inte om det går Hade 84 i transglutaminas

Europeiska unionen förbjöd användning av transglutaminas i livsmedel 2010 av säkerhetsproblem. Sammanfattning Det finns flera oro över användningen av transglutaminas, inklusive en ökad risk för bakteriell kontaminering och matburna sjukdomar. Forskning tyder också på att transglutaminas kan ha en negativ inverkan på personer med. Antikroppar mot transglutaminas är det vanligaste blodprovet som tas för att diagnosticera celiaki. Detta värde ska ligga under 7. Om värdet som för er dotter ligger på 18,6 tyder det på att det kan röra sig om en celiaki. I de flesta fall går man dock vidare med en gastroskopi för att säkerställa diagnosen Det finns alltså väldigt många proteiner man kan reagera på, inte bara alfa-gliadin och transglutaminas-2 som man testar för (positivt = celiaki). Om du reagerar på någon annan del av veteproteinet eller andra sorters transglutaminas så kommer ditt labbsvar vara negativt för celiaki och glutenintolerans oavsett hur allvarligt du än reagerar mot vete

Celiaki, hos vuxna - Internetmedici

Om IgA-tTG (eller IgG-tTG vid IgA-brist) är negativt, är diagnosen celiaki mindre trolig, men inte helt utesluten. Hos barn under 2 års ålder och hos barn med svåra symtom eller under särskilda omständigheter (t ex pågående behandling med immunmodulerande läkemedel) där klinisk misstanke kvarstår trots avsaknad av IgA-tTG (eller IgG-tTG vid IgA-brist) bör tunntarmsbiopsi ändå övervägas En glutenintolerans åtföljs ofta av en IgA-brist. Detta är problematiskt för diagnosen: Om den totala mängden antikroppar är för låg, kan antikroppar mot transglutaminas eller endomysium inte eller bara med svårighet upptäckas i ett blodprov. Läkare kallar detta ett falskt negativt testresultat Vid misstanke om celiaki rekommenderas i första hand analys av antikroppar mot transglutaminas (S-Transglutaminas-ak (IgA). Vid negativt resultat på S-Transglutaminas-ak (IgA) och kvarstående misstanke om celiaki samt på patienter med mycket låg IgA-nivå, framför allt med IgA-brist ( 0,07 g/L), kompletteras undersökningen med analys av S-Transglutaminas-ak (IgG) och S-Deamiderat gliadin (IgG) Information om transglutaminas/IgA. Välkommen att utföra en hälsokontroll via blodprov där test av transglutaminas/IgA ingår. Beställ på medisera.se, få digitalt läkarkommenterat provsvar i Min Journal via Bank-ID, snabbt, enkelt & patientsäkert. Provtagning med hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet Efter det kan en särskild apparat upptäcka autoantikropparna mot transglutaminas. Till slut får hon svar på om provet är negativt eller positivt. Är det negativt innehåller provet inga autoantikroppar och då är man frisk. Innehåller däremot provet transglutaminasantikroppar kallas det för positivt

Transglutaminas negativ transglutaminas-antikroppar

 1. as så kommer ditt labbsvar vara negativt för celiaki och glutenintolerans oavsett hur allvarligt du än reagerar mot vete. (Med reservation för att detta är med amerikansk referens, vet inte exakt hur man testar här hos oss)
 2. as av typ tTG eller TG2 som finns i tarmslemhinnan. Reaktioner: Kopplingen sker genom att en SH-grupp från a
 3. TRANak ska vara negativt vid glutenfri kost (GFK) och kan kontrolleras vid misstänkt dietsvikt. Symtomfri patient. Inga labavvikelser, negativ TRANak och histologisk förbättring på tarmbiopsi: Fortsatt kontroll av kostanamnes, klinik samt eventuellt lab (till exempel Hb, ferritin, folat) vart tredje år
 4. as-ak(IgA) <1.0 U/mL <7.0: Analyskommentar: Resultat <7.0 U/mL: Negativt. P—Glukos: 4.8 mmol/L: 4.2-6.0: Analyskommentar: Referensintervall gäller fastande. S-CRP <5 mg/L <
 5. as-6 vid glutenataxi (25). Kopplingen mellan tarm och hjärna stannar inte vid transgluta
 6. ex clude true IgA de fi ciency and hence a false negativ e r esult. Importantly, applying this cut-off to our o wn cohort would. make 80% of all our serum IgA measurements unnecessary

De vanligaste symtomen kommer från magtarmkanalen som magsmärtor, diarré eller förstoppning. De yngre barnen kan ha en negativ påverkan på vikten och tillväxten. I uttalade fall blir magen stor och uppspänd, armar och ben blir tunna i förhållande till kroppen, håret blir tunt och spretigt, och hullet blir slappt Sammanfattningsvis finns goda skäl att behandla primär hypotyreos i alla åldrar. Subklinisk hypotyreos behöver följas noggrant med upprepad provtagning med tre månaders intervall innan eventuell behandling initieras. Effekter av behandlingen bör utvärderas efter 4-6 månader, vid bristande effekt bör behandlingen avslutas Enzymet transglutaminas finns i hela kroppen, särskilt i den bindvävsstruktur, endomysiet, som omger glatt muskulatur och epitelceller. Förekomst av antikroppar mot detta enzym har visats hos 90-100% av patienter med celiaki samt vid dermatitis herpetiformis men anses ej uppträda vid andra tarmsjukdomar och kan inte heller påvisas hos normalpopulationen

Transglutaminas (kött Lim): vad är det och är det säkert

 1. as-IgA (TG2-IgA). TG2-IgA har en god diagnostisk sensitivitet (ca 90-98 %) och mycket h
 2. as samt färgning för γб-T-celler, som är en celiakimarkör
 3. as-antikroppar (celiaki sero-logi) skall kontrolleras. Remiss Gastroskopi vid varningssymtom enligt Punkt 1: För att förhindra ett falskt negativt fynd av CLO-test (Helicobacter-test med hjälp av biopsi) skall patienten vara utan PPI i
 4. ering av lysin och arginin m.h.a transgluta
 5. as 2. Testen är negativ hos friska personer. Antikroppar mot endomysium talar starkt för celiaki. Vid IgA-brist kan, av naturliga skäl, inte IgA-antikroppar påvisas och denna analys kan då bli falskt negativ
 6. Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra. Läs mer om användningen av cookies här. Jag godkänne
 7. Hello, I developed an extremely itchy skin rash that basically has covered me head to toe a few months ago. After being told it was eczema, reaction to bug bites, scabies, chronic urticaria, finally my dermatologist mentioned DH. She did a skin biopsy but took it directly from the lesion, not adj..

Effektivisera dina studier med Hypocampus. Hypocampus hjälper dig plugga kortare tid och lära dig mer tack vare pedagogisk forskning. Hypocampus är en ordlek på Hippocampus, en del av hjärnan som hjälper oss att lagra minnen Celiaki är en autoimmun reaktion riktad mot enzymet transglutaminas (tTG). Den utlöses av gluten i vete och motsvarande prolaminer i råg och korn och drabbar personer med genetiska förutsättningar. Resultatet är en inflammerad tunntarmsslemhinna, vanligen utan synliga villi (tarmludd) Doktor Erik Hexeberg, specialist i internmedicin, säger att processad mat påverkar hälsan negativt. Transglutaminas kan också passera igenom blod-hjärna-barriären och förstöra signalsubstanser. Alltså mycket farligt och orsakar ofta ett tillstånd som kallas glutenataxi, som liknar Parkinsons sjukdom

TSTGP : Celiac disease (gluten-sensitive enteropathy, celiac sprue) results from an immune-mediated inflammatory process following ingestion of wheat, rye, or barley proteins that occurs in genetically susceptible individuals. The inflammation in celiac disease occurs primarily in the mucosa of the small intestine, which leads to villous atrophy Eftersom blodprovet mäter antikroppar mot gluten kan provet bli felaktigt negativt om du har uteslutit gluten ur din kost. Vi rekommenderar därför att du äter gluten motsvarande minst två skivor bröd per dag i minst 2 veckor innan du lämnar provet genera Anti-transglutaminas (tTG) -antikroppar är IgA / IgG-typimmunoglobuliner som finns hos personer med celiaciasjukdom. TTg representerar tillsammans med anti-endomysiella antikroppar (EMA) den mest specifika serologiska markören för diagnos av celiaki. Anti-transglutaminasantikroppar riktas mot ett vävnadsprotein (kallat transglutaminas antigen), beläget i tarmarnas slemhinnor; detta. kroppar mot transglutaminas bör tas. Vid för-stoppningsdominans rekommenderas kontroll av TSH. Vid diarrédominans kan fekalt kalprotektin >100 användas för selektion av patienter som bör koloskoperas. • Kompletterande utredning med t.ex. kolo-skopi motiveras av ihållande diarré eller avvikande resultat i något av ovanståend Det förekommer faktiskt att personer har celiaki med negativt gentest (dvs de har inte vävnadstypen HLADQ2/DQ8). Det kan jag nog inte svara på, eftersom jag aldrig går vidare med gastroskopi om transglutaminas-antikroppar är negativa

negativt.! Hos! vissa! av! dessa! barn! är! istället! AGA och/eller! DGP! förhöjda,! men! specificitetenför!dessa!serumantikroppar!är!lägre!änförTGA(22,23)!varförisolerade positiva! resultat! inte! helt! kan! likställas! med! CD.! EMA anses! vara!mer! specifikt! för fertiliteten negativt, både hos män och kvinnor.2 Osteoporos och artrit är tillstånd som förknippas med celiaki.3 Andra autoimmuna sjukdomar är vanliga. Risken för maligna sjukdomar i mag-tarmkanalen är ökad.4 Hos barn kan sjukdomen, om den inte behandlas, påverka både tillväxt och utveckling negativt Om negativt antikroppstest: Bedöm exponeringen. Generellt ges inte aciclovirprofylax under graviditeten ; Fråga: Vad betyder mitt provsvar? - Netdokto . Diagnosen celiaki ställs med hjälp av en kombination av blodprov (Transglutaminas-IgA) samt biopsier från tunntarmen (1,5)

Exempelvis om transglutaminas antikroppar är 7 (anses egentligen normalt), och hittar en March typ 1 på gastroskopin: marsch 1 innebär bara infiltrat av leukocyter. Vid en sån konstellation är det nytta att göra gentyping, är det negativt är celiaki uteslutet, är det positiv är diagnosen möjlig rapporteras som negativt (NEG) eller positivt (POS). Vid positivt resultat kommer de påvisade läkemedlen att anges i analyskommentaren. Ingående läkemedel i metoden: Dihydrokodein, dextrometorfan, efedrin*, fentanyl*, gabapentin, hydrokodon, hydromorfon, ketamin, ketobemidon, mefedron*, metylfenidat S-TGA (transglutaminas). Feces: Odling x 1, parasiter i feces x 2. Vid misstanke på inflammatorisk tarmsjukdom tas calprotectin i feces. Fekalt calprotectin är ett protein som huvudsakligen finns i neutrofila granulocyter

Hos barn, i synnerhet upp till tre år, rekommenderas även IgG-antikroppar mot DGP om celiakimisstanke kvarstår trots att IgA-antikroppar mot tTG utfallit negativt. Utredning och diagnos av celiaki/glutenintolerans är komplicerad och kan kräva undersökning med ett flertal olika metoder utöver serologisk utredning TG2 Transglutaminas 2 tTG Vävnadstransglutaminas (tissue transglutaminase) 5 Termer Allel Genvariant Specificitet Sannolikhet för negativt resultat när detta är det sanna resultatet (t ex att korrekt utesluta sjukdom hos en frisk person) 6 Innehåll Introduktion 7 Bakgrund kost, kan ett negativt gentest utesluta celiaki. Ett positivt gentest kan däremot aldrig an-vändas som enda test för att ställa diagnosen celiaki. Celiakidiagnos kan ställas för barn och vuxna om provet för IgA-transglutaminas-antikroppar vid två separata provtillfällen är mer än 10 gånger förhöjt jämfört med de Funktionella buksmärtor hos barn . Funktionella mag-tarmsjukdomar (FMT) hos barn och ungdomar karaktäriseras av långvariga, återkommande symtom från mage och tarm, utan att strukturella eller biokemiska avvikelser kan påvisas med kliniskt tillgängliga undersökningsmetoder

negativt, detta för att det ska framgå att sedimentet granskats avseende cylindrar. Vid positivt fynd kommer Cylindrar som tidigare besvaras på respektive Transglutaminas autoantikroppar TGA 14 dagar Reumafaktor IgM (RF IgM) RF 14 dagar P, S- IgE, Immunglobulin E, antikroppar mot specifikt allergen 1 Study Fall 19 - Cecilia Kvarnström flashcards from Ella M's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Transglutaminas negativ. Bankernas kapitalkrav. Hur mycket rymmer magsäcken efter gastric bypass. Fiskeaffär kristianstad. 30000 yen to sek..

AnalysPortalen - Labmedicin Skån

Denna webbsida använder cookies så att vi kan tillhandahålla bästa tänkbara upplevelsen för våra besökare. Cookie-informationen sparas i webbläsaren och utför handlingar såsom att känna igen dig då du besöker sidan igen Iktyos är samlingsnamnet för en vid grupp av olika former av torr och fjällande hud. Den kan vara medfödd med svåra hudförändringar som syns direkt efter födelsen eller märkas först under det första levnadsåret. Agneta Gånemo har studerat sjukdomens påverkan på livskvaliteten och dessutom tagit fram en alternativ behandling med färre biverkningar

Vårdprogrammet För Celiaki

negativt screeningresultat utesluter inte celiaki för resten av livet. Screeningen kan upprepas i riskgrupper till exempel med fem års intervall eller på basis av symtomen (8). Antikroppstes - ter för celiakiscreening har visat att prevalensen i en västerländsk population är 1-2 procent. Siffran är betydligt större än prevalensen fö Han kollade i min journal och där stod det att det visade negaitvt på transglutaminas eller vad det heter och att min läkare skrivit att det uteslöt att jag hade celiaki. Den här läkaren, som är överläkare, sa att han ansåg att den andra läkaren gjort ett misstag när hon släppt mitt fall I denna artikel jämför vi de 4 bästa testen för glutenintolerans, glutenallergi eller celiaki. Enligt Celiaki förbundet är glutenallergi en felaktig benämning som ibland används men vi kommer referera till glutenintolerans eller celiaki.. Vi kommer även svara på vad gluten är och hur du kan testa dig, eller ditt barn, för glutenintolerans genom ett självtest eller ett blodprov hos.

Kroppsegen transglutaminas som modifierar (deamiderar) gliadinet är involverad i induktionen; ett OBS för tillsats av TG till mjöl Proteiner i livsmedel Läsförslag i Laga mat S 33-35, 39, 48-53,145-150,158-165, 170-175 i Coulter Kapitel Protein och kapitel Water, avsnitt Allergens i kapitel Undesirables På Wikipedia Aminosyra, protein, skelettmuskel, myofibrill (en), enzyme (en. Study Malabsorption & Celiaki flashcards from Martin Eliasson's Linköpings Universitetssjukhus class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Tissue transglutaminase is the most specific test for Coeliac Disease. Gluten-sensitive patients react to Gliadin (found in wheat, barley and rye gluten) and to an antigenic component of the gut endomysium, now known to be tissue Transglutaminase (tTg) Study Celiaki flashcards from matilda ståhl's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Learn the lab tests doctors order to diagnose celiac and which tests may indicate non-celiac gluten sensitivity instead. tTG IgA vs. tTG IgG highlighted

Medicinsk statistik - diagnostiska tester - Internetmedici

Negativa transglutaminasantikroppar har ett negativt prediktivt värde på drygt 95 procent. Konsekvensen blir att man vid positivt fynd av transglutaminasantikroppar bör gå vidare med biopsi, annars blir konsekvensen att ungefär 3 av 10 patienter kommer att ordineras glutenfri kost utan att ha celiaki Bedömning av antikroppar mot transglutaminas (TGA, anti-TG) rekommenderas hos samtliga vid misstanke Låg klinisk sannolikhet för celiaki tillsammans med negativa antikroppar efter intag av låg dos gluten i en månad (6 gram/dag) räcker för att utesluta diagnosen celiak Blodprov för celiaki finns två olika dels antikroppar mot gliadin (gluten) dels antikroppar mot ett vävandsenzym som heter transglutaminas. De senare antikropparna är förhöjda vid skada på tarmen, i nästan alla fall av förhöjda transglutaminasantikroppar beror det på celiaki, glutenintolerans Roll och prediktiv styrka av transglutaminas typ 2-uttryck i premalignala lesioner i livmoderhalse 1 Torgny Lundberg Degree project in biology, Bachelor of science, 2021 Examensarbete i biologi 15 hp till kandidatexamen, 2021 Institutionen för biologisk grundutbildning och Institutionen för organismbiologi

Transglutaminase - Wikipedi

Transglutaminase (tTG) IgG-antibodie

false-negativ e results. Approximatel y 3 % o f C D. patient s exhibi t Ig A deficiency, whic h ha s a preva-lenc e o f onl y 0.3 % i n th e genera l populatio n transglutaminas e an d coelia. Laboratorieprover visade normala värden för blodstatus inklusive leukocytpopulationer, SR, CRP, kreatinin och ALAT. ANA var positiv, både homogent och kornigt mönster, specifik ANA var negativ, det vill säga såväl Ro52/SSA, Ro60/SSA och La/ SSB var negativ. Kalium var 3,3 under pågående kailumbehandling Symtom tillsammans med ett blodprov och identifiering av antikroppar mot enzymet transglutaminas-2 räcker ofta. För att verifiera blodprovet görs i ett andra steg ofta en gastroskopi med vävnadsprov från tarmen. Ibland visar faktiskt blodprovet negativt vid celiaki, det vill säga ingen förekomst av antikroppar

Om du misstänker att du är glutenintolerant så kan testet ge dig besked snabbt och enkelt. Symptom på intolerans innefattar magsmärtor, diarré, trötthet och nedstämdhet. Testet analyserar Transglutaminas IgA som är en antikropp som reagerar mot gluten. Har ätit glutenfri kost under längre tid så blir translutaminas IgA omätbart i blodet Negativt antitissue-transglutaminas av immunoglobulin (Ig) En klass eller, hos personer med IgA-brist, negativt antitiss-transglutaminas av IgG-klass. Inga symptom, i klinisk historia, tyder på laktosintolerans Gliadinantikroppar (AGA) förekommer i princip alltid samtidigt som transglutaminasantikroppar (TGA) men de är kända för att ge en hög andel falskt positiva svar. Vid IgA-brist kan man få falskt negativa resultat vid TGA-serologi. Vid starkt misstänkt celiaki med negativ TGA går man vidare och undersöker IgG-antikroppar mot transglutaminas Prevalens hos vuxna: 1:600 Variabel immunbrist (Common Variable Immunodeficiency, CVID): Total IgG och IgA samtidigt under referensområdet, dåligt svar på vaccinationer samt symtom såsom ökad infektionsbenägenhet, autoimmunitet eller lymfoproliferatio Om IgA-tTG (eller IgG-tTG vid IgA-brist) är negativt, är diagnosen celiaki mindre trolig, men inte helt utesluten Aktiverar faktor XIII/transglutaminas som korslänkar monomorer Positiv feedback uppströms i koagulationskaskad Aktiverar trombocyte

 • Schuffenhauer bikes.
 • Papillom Speiseröhre Kontrolle.
 • Miglior traduttore inglese italiano app.
 • Börse Wuppertal silvester 2019.
 • Gjutjärnsgryta.
 • Was bringt Glück.
 • John deere 9rx transmission.
 • SPD Bayern Kandidaten.
 • Soptunnehus.
 • Namn keps.
 • Betsa ekbord.
 • Vallåkra karta.
 • Paris to Frankfurt distance.
 • Sattes av sättare webbkryss.
 • Grayline LLC.
 • Malta collapse.
 • Sovjets historia.
 • Vara vänner barnkanalen.
 • Lit conjugation French.
 • Neon noir photography.
 • Golflehrer Ausbildung Österreich.
 • Kinesisk tekanna.
 • Baked manju.
 • Dalkjusan skola.
 • Suicycle.
 • Fiskekort Vindelälven Sorsele.
 • How to add Gmail account in Outlook.
 • Vold mod børn straffeloven.
 • Sovjets historia.
 • Best insults in English.
 • Vara se.
 • JOS domkyrkan.
 • Capp synonym.
 • Spara mail från Telia Webmail.
 • Tacka nej till befordran.
 • Tvärsnittsstudie orsakssamband.
 • Slokande olivträd.
 • Är det hälsosamt att vara vegan.
 • Maratontabellen ishockey.
 • Tovenco Hood.
 • T.J. Miller: Meticulously Ridiculous.