Home

Vad kallas material som är bra på att leda värme?

Det är även som så att olika material leder värme olika bra. En bra regel att ha med sig är att material som leder ström bra, som t.ex. koppar, järn, guld, leder även värme bra och på samma sätt material som leder ström dåligt, som t.ex. gummi, plast etc. leder inte värme bra. Värme är en av de tre delarna som ingår i det som kallas för brandtriangeln Byggmaterial har alltså olika förmåga att leda värme respektive att isolera mot värme eller kyla, t ex: Metall leder både värme och kyla bättre än trä - alltså är metall sämre än tr

Material som är bra värmeledare är till exempel metaller,. Dåliga värmeledare är till exempel luft, trä och plast. Ge exempel på några material som är bra värmeledare, och några material som är dåliga värmeledare. Värmeslingan är oftast i botten, eftersom då går det snabbare att värma vattnet De flesta elektriska isolatorer är också värmeisolerande. Det finns dock undantag, såsom diamant som har hög värmeledningsförmåga, mellan 1000 och 2600 W·m -1 ·K -1 (högre än koppar). Aluminiumoxid (safir) är ett annat exempel på ett hårt, isolerande, material med hög ledningsförmåga

Värme och temperatur - NO i skola

 1. Om materialet leder värme bra, ex järn eller koppar, kan upptagen värme effektivt transporteras vidare i materialet. Metallatomer har gemensamma elektroner som snabbt leder energi vidare till metallgrannatomer. I motsats till järn och koppar kan ex. trä inte leda värme bra
 2. Följande saker avgör hur bra en ledare är: Materialet. Ledaren ska helst vara av metallerna silver, koppar eller guld. Tjockleken. Stor diameter på ledaren är bättre än en liten diameter. Längden. En kort ledare ger lägre förluster. Temperaturen. Lägre temperatur ger bättre ledningsförmåga. Ett ämne som inte leder ström kallas för en isolator. Exempel på isolatorer är plast, glas, gummi och porslin. De finns runt ledningar för att skydda dig från elektriciteten
 3. Ledning kan ske i fasta material, vätskor och gaser. Metaller är överlägset bäst på att sprida värme genom ledning. Om du värmer något i ena änden kommer värmen ledas vidare till den andra änden till exempel som på stekpannans handtag. Partiklarna (järnatomer) kommer ha högre rörelse i den varma delen
 4. Ju högre lambdavärde, desto bättre är materialet på att leda värme. I fallet med cellplast är det med andra ord ett lågt värde som är att föredra. Cellplast har ofta ett mycket lågt lambdavärde, vilket tyder på att de ger bra isolering. Vad gäller brandskyddet är det dock inte mycket bevänt
 5. Vattenånga som kondenseras. Det är kallare högre upp i atmosfären och kall luft är sämre på att innehålla vatten än varm luft
 6. Klassificering av cellplast - värmekonduktivitet Om du ska isolera är du oftast intresserad av materialets värmekonduktivitet vilket även kallas lambdavärdet (λ). Detta värde talar om hur bra materialet är på att leda värme. Något som du kanske sett när du jämför fönster eller ytterdörrar
 7. Material som leder värme bra: -Järn -Mässing -Silver -Koppar -Vatten •Isolator: Material som leder värme dåligt: -Plast -Glas -Luft -Kork -Gummi -Tege

Det betyder att konduktionen går snabbt inuti materialet, men även till och från materialet när det är i kontakt med ett annat material. Exempelvis är metaller kända för att leda värme snabbt, vilket har att göra med hur atomerna i metaller är organiserade (närmare bestämt att det finns fria elektroner som lätt kan transportera energi) Vad är värme? När molekyler och atomer i ett föremål rör sig snabbt blir föremålet varmt. Värme är därför molekylernas och atomernas rörelseenergi.Att höja temperaturen innebär att man tillför energi så att atomer och molekyler rör sig allt snabbare. Ju snabbare atomerna rör sig desto högre är temperaturen

LED-lampor är konstruerade för att användas i normal omgivningstemperatur om inget annat anges på förpackningen/lampan. Som en tumregel innebär normal omgivningstemperatur från -20 C till +40 C eftersom LED-lampor typiskt sett fungerar bra i kyla. Vid extrem kyla eller för hög värme kan lampan ta skada Arctic Cooling har ju nåt skumt material mellan kopparplattan och den stora aliminiumflänsen som enligt dom ska leda värme sjukt bra. detta för att inte förlora kylförmåga vid överföring av värmen från kopparplattan till aluminiumbiten Plast är en isolator, för att elektronerna i plasten inte kan röra sig fritt. De flesta metaller har fria elektroner, och är bra ledare. Silver, koppar guld, aluminium, järn. Medan plast, glas och keramik är bra isolatorer — de leder nästan ingen ström alls

Värmeledning respektive värmemotstånd - Byggipedia

Att supermaterialet grafen är extremt bra att leda bort värme är känt sedan tidigare. Materialet har därför varit en given kandidat för att leda bort den allt högre värmen som alstras i takt med att transistorerna packas tätare och tätare kretsarna Du kan hitta material som leder värme sämre än luft. Samlingsnamnet för dessa är nano-gels eller aerogels. Om man evakuerar dem på luft till säg omkring 1/10-dels atmosfär eller så kan man få dem att leda ner till en femtedel av luftens värmeledningsförmåga eller så där 5mW/meter*K jämfört med luftens 23mW/meter*K Som material är ull bra på att hålla värmen, samt att absorbera fukt och leda bort den från huden Värme är energi som flödar från ett objekt med hög temperatur till ett objekt med låg temperatur på grund av temperaturskillnaden mellan objekten. Olika material har olika förmåga att leda värme, metall har mycket högre värmeledningsförmåga än trä så därför blir jag snabbare av med min värme då jag tar i en metallbit Olika byggmaterial har olika värmeledningsförmåga, som också kallas värmekonduktivitet och mäts i W/m·K. Storheten betecknas med lambda och visar hur bra materialet isolerar. Ju lägre lambdavärde desto bättre isoleringsförmåga. Glasull, stenull och olika cellplaster har i stort sett samma värmekonduktivitet

Detta sätt att lagra värme är mer effektivt än att bara använda ett materials värmekapacitet. Det finns en rapport från LTH som handlar om detta sätt att lagra värme, jag tror du kan hitta den om du söker på värmelagring samt fasförändring. Det där kan ju vara intressant men som sagt, sten i allmänhet är ett bra val. MV Ett exempel på detta är när du värmer en stekpanna på spisen; värmen från metallen på botten av pannan förs då över till metallen på insidan av stekpannan genom ledning. Fast sedan är vissa material, som metall, så klart bättre på att leda värme än andra, som till exempel plast Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas. 3.8. Uppladdning av och länkar till.

Frågor Värme och temeratur Flashcards Quizle

Utformningen är gjord för att försvåra för värmen att ta sig över från den varma sidan till den kalla. Grunden är ett skelett som ser lite olika ut beroende på vilket material det är; t.ex. glasulls-, stenulls- och cellulosafiber eller cellplast. Mellan detta skelett finns en gas som oftast är luft Faktum är att du kan skruva av en LED-lampa som varit på i dagar utan att du bränner dig. När elektricitet passerar genom halvledaren produceras en mycket knapp värme som är svår att förnimma. Detta är tack vare LED-tekniken. LED-lampor kommer aldrig bli så varma som glödlampor. De producerar ljus på ett smart sätt. LED-lampor är. Tack vare att cellplasten består till 98% av innesluten luft ger den förutom en mycket god isoleringsförmåga också en hög fukttålighet vilket innebär ett bra skydd mot kyla, vind, fukt och mögel. Ofta pratar man om Lambdavärde (W/mK), som är ett mått för att mäta hur bra ett material är på att leda värme LED (Light Emitting Diodes) Lysdioder, eller LED som de också kallas, är en uppfinning från 1920-talet som blir allt mer populär på marknaden. På senare tid har dioderna kommit att ersätta såväl lysrör som glödlampor. En lysdiod består av en halvledare med en beläggning på en liten platta, som beroende på material sänder ut olika typer av ljus när ström leds igenom dioden ABB utvecklar en elektrisk ledare, som ska leda ström dubbelt så bra som koppar och kan revolutionera elindustrin. Det sker inom ramen för företagets mångmiljonsatsning på nanoteknik, som handlar om jordnära produkter - och om att tjäna pengar

Vad har bomull för egenskaper? Bomull har massor av bra egenskaper, som att den är stark, slittålig, följsam, tvättålig, leder bort värme (skönt vid varma klimat) och att den andas. Summa summarum, ett behagligt material att framför allt ha på sig på kroppen. Men det har också en hel del sämre egenskaper ökar värmeförlusten till marken eftersom den håller tillbaka värmen från golvet. Ex-empel på bra golvmaterial som lätt släpper igenom värmen till inomhusluften är plastmattor och klinker. I diagrammet till vänster kan du se skillnaden i behovet av värme för ett enfamiljshus med radiatorer respektive med golvvärme. Du ser hu Ofta pratar man om Lambdavärde (W/mK), som är ett mått för att mäta hur bra ett material är på att leda värme. Desto lägre lamdavärde, ju bättre blir ocskå isolervärdet. Cellplast har mycket fördelaktigt lamdavärde. Betonggrunder med cellplast är idag den i särklass vanligaste modellen att använda vid de flesta typer av grunder. Cellplastskivor läggs då ut på ett makadamlager i två eller tre lager Materiens uppförande. Alla ämnen, oavsett om de är grundämnen eller föreningar, kan uppträda i tre olika former eller faser, fast form, flytande form eller gasform. Det är temperaturen som avgör vilken form ett ämne har. Vatten är ett bra exempel på detta: 0 °C är vattnets smält- och fryspunkt Från alla gummin är silikon mycket bättre för värmeisolering på grund av dess värmebeständighet. Silikongummi erbjuder speciella egenskaper, vilka organiska gummin inte har tillgång till. (Denna artikel citerade från skillnad mellan hemsida

Vanliga material är fleece och ull. Fleece är en syntetfiber som konstruerats poröst för att den ska vara luftig. Luften i materialet värms av din kroppsvärme, men materialet har ingen egen värmeförmåga. Fleecekläder är bra när du ofta växlar mellan att röra dig och sitta stilla För att veden ska ta eld behöver du ett tändmaterial. Det är ett material som är mer lättantändligt än ren ved. När detta material tar eld får du en större låga som i sin tur antänder träet. Här är olika förslag på tändmaterial: Trä. Egentligen behövs inte något annat tändmaterial än bara trä Värmeledningsförmåga är egenskapen hos ett material att leda värme. Alltså det bästa golvunderlaget att kombinera med golvvärme är den med bäst/högst värmeledningsförmåga. Värmemotstånd & värmeledningsförmåga. Alltså, ju längre värmeledningsförmågan är desto bättre är värmemoståndet. Vad är densitet? Densitet är ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet

Se till att skydda värmen i den uppvärmda poolen med ett poolskydd. Solfångare. Ett annat populärt och effektivt sätt att värma poolen på är via solfångare. Det vanliga är att sätta solfångare vid sidan av poolen, men det finns också moderna system med ett poolskydd med inbyggda solfångare omvandla energin i avfallet till el och värme. Läs mer om el- och värmeproduktion. 5. Deponera: Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika. Faktafrågor 1. Beskriv kortfattat vad avfallstrappan är. 2

Glas har en dålig förmåga att leda värme, vilket gör att kraftiga spänningar uppstår när glaset kallnar. Det finns ingen riktig bestämd smältpunkt för glas, utan det mjuknar medan det värms upp. För att underlätta smältningen har man på senare tid tillsatt soda, CaCO3, och pottaska, K2CO3. Det kallas för flussmedel Gjutjärnspannor är stryktåliga, robusta och håller värmen länge. Gjutjärn tar längre tid att värma upp men behåller i gengäld värmen betydligt längre än stekpannor i andra material. Det brukar sägas att gjutjärnspannan kan ärvas mellan generationer, och visst kan den det med rätt hantering och omvårdnad

Keramiska metallhalogenlampor är en utveckling av metallhalogenlampan där man använder en brännare av keramiskt material. Dessa lampor är mycket stabila, färgåtergivningen förändras mycket lite under lampans livslängd. Dessa är populära som belysning i skyltfönster. De senaste varianterna går att ljusreglera Fakta om Ull. Ull kallar vi det hår som kan betecknas som pälsen på djur så som får, lamadjur, kameler och en rad andra därtill. Ullet har en del unika, naturliga egenskaper som överträffar avancerade laboratorieframtagna material för exempelvis tyger. Någon lite äldre kanske spontant nu börjar minnas stickade tröjor och koftor i. Högre vikt=mer gods som kan leda bort värmen. Välj även material av hög kvalitet. Aluminium är att föredra framför plastmaterial. Ett annat sätt är att titta på armaturen och se hur man löst värmeavledning från lysdioden En vanlig myt är att LED-lampor är väldigt mycket effektivare än andra lampor och inte avger någon värme. Detta är helt fel. För de bästa LED-lamporna gäller att cirka 35% av inmatad el blir ljus, resten, 65%, blir värme. I princip samma förhållande gäller för de bästa högtrycksnatriumlamporna

Värmeledningsförmåga - Wikipedi

vad som är viktiga att tänka på. Gå därefter tillbaks Det är U-värdet som beskriver hur bra t.ex. en vägg isolerar mot kyla. En väl isolerad vägg har ett lågt U-värde och kommer därmed att ha en låg värmegenomgång, Värmeledning är när värme leds i ett material Takpapp, eller tjärpapp som det ibland kallas, är den papp som rullas ut under takpannor och läkt för att skydda huset från att kyla och fukt tränger in. Det finns också yttakpapp som används som takmaterial istället för exempelvis tegel eller betong som kan vara ganska tungt. Vanliga frågor om att byta takpap Kostnaden för att isolera ett fritidshus varierar beroende på material, vad som ska isoleras och om du ska isolera själv eller betala för arbetskraft. Räkna med att betala mellan 1300 kr och 2500 kr per kvadratmeter för att göra en utvändig isolering av ytterväggen

Värmelära för högstadie

Ledare och resistans - Ugglans Fysi

Video: Värmespridning - Ugglans Fysi

För att räkna ut vad elkostnaden blir är det lätt att tänka så här: om den ger en effekt på 1000 W så innebär det att den drar 1 kWh/h. Sen är det bara att kolla upp vad elpriset är per kilowattimma så vet du vad den kostar i drift varje timma som den är påslagen. Det är skillnad på vanlig infravärme och halogeninfravärme Därvid sker fysiologiska anpassningar som leder till att värme tåls bättre och bättre. Denna process kallas värmeacklimatisering. Att kroppen är i god vätskebalans är extra viktigt i ett varmt och fuktigt klimat då man generellt svettas mycket mer och då prestationen bevisligen sjunker vid redan små förluster i kg kroppsvikt på grund av vätskebrist Det första knepet är att vända isoleringsskivorna uppåt, så att värmen till största delen leds uppåt. Det andra knepet är att bara använda stenull som tål högre värme än glasull. Det tredje och sista knepet är att fördubbla brandskyddsavståndet från 50 till 100 millimeter! Steg 1 Fjärrkyla. Ibland är det inte bara värme vi behöver i våra lokaler och hus, utan även kyla. Allt fler efterfrågar kyla både till arbetsplatser och bostäder. Med fjärrkyla minskar miljöpåverkan, och energianvändningen är minimal, jämfört med kylning med lokala kylanläggningar. Fjärrkylan bygger på samma idé som fjärrvärmen. skyddstillsats. Ett av kraven på köldbäraren är att den skall, trots låga temperaturer, inte frysa eller bli för trögflytande. Kylmedel Fluid, t ex luft och vatten, som för bort värme från värmeavgivande delar. Exempelvis skall den värme som upptagits i förångaren plus den vär-meenergi som har tillsats under processen kylas bort

Och om du svettas rejält är det ingen bra idé att dra på sig en dunjacka som förstärkningsplagg när du pausar. Om du håller på med en aktivitet där det finns en risk att det går hål på jackan, t.ex. isklättring, är det bättre med syntet, eftersom dunet kan läcka ut Kroppens leder är till för att du ska kunna röra dig. I alla leder möts minst två ben. I knät möts lårbenets nedre del och skenbenets övre del. De delar av benen som möts i en led har brosk på ytan. Brosket är ett levande material som har en mycket jämn yta och mycket lågt glidmotstånd, lägre än is Material: Hypotes: Jag tror att de ämnen som är uppbyggda av joner, det vill säga järnoxid, natriumklorid och kaliumpermanganat leder ström när de har löst sig i vatten. Detta är för att när ämnena är i fast form är de olika jonerna bundna till varandra, men när man löser upp ämnet i vatten delar jonerna på sig och kan därför. Norrut upphör grundvattenbildningen när snön kommer och lägger sig. På våren, under snösmältningen, bildas nytt grundvatten under kort tid. - Det är bra för grundvattenbildningen. Det tillförs inte så många millimeter per timme, men det blir ett jämnt tillflöde, som om det regnade varje dag i flera veckor

Cellplastisolering - tips om isolering av cellplast

Den här broschyren vänder sig till dig som är arbetsgivare eller är anställd på ett åkeri. Här kan du läsa om vad du kan göra för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt, i fordonet och runtomkring Beroende på vad datorn används till brukar även processorkylaren ändra utseende. En speldator med den senaste processorn kräver många gånger en större kylare som är bättre på att leda bort värmen från processorn Fission är användbart som kraftkälla eftersom vissa material, som kallas Detta gör att kärnklyvning är en väldigt bra energikälla. Det som talar emot fission är att avfallet Denna reaktor kallas ITER och är fortfarande på planeringsstadiet

Fysik, värme och väder Flashcards Quizle

I Sverige utgörs cirka 0.1% från solenergi. Att siffrorna är så låga beror på att tekniken är både dyr och ineffektiv. Dessutom krävs bättre sätt att lagra energi som produceras i solceller när solen inte skiner. Tekniska framsteg har tillsammans med politiska krav gjort solenergin mer lönsam. Mellan 2010 och 2015 har priset på. Foto: Mia Moessinger/Unsplash Bomull har massor av bra egenskaper, som att den är stark, slittålig, följsam, tvättålig, leder bort värme (skönt vid varma klimat) och att den andas. Summa summarum, ett behagligt material att framför allt ha på sig på kroppen. Men det har också en hel del sämre egenskaper Leda värme bra; Glänsa; Kunna smidas och gjutas; Några grundämnen kallas halvmetaller. Det innebär att de både har metalliska egenskaper och saknar någon eller några av de metalliska egenskaperna. Exempel på halvmetaller är kisel och arsenik. BIld: timcgundert / Pixabay License. Ett fåtal metaller finns som ren metall i naturen

Klassificering av cellplast - EPS och XPS Cellplaster

Detta anger isoleringens värmekonduktivitet, alltså hur bra den är på att leda värme. Hos ett isoleringsmaterial där en låg värmekonduktivitet är önskvärd, är materialet således bättre på att isolera ju lägre lambdavärde det har. Boverket föreskriver ett lambdavärde på högst 37 då ytterväggar isoleras i nyproducerade hus det är -18 grader ute och en kompis har sig åtta tröjor men fryser ändå. Varför fryser han? Och vad kan han göra? Han fryser för att kläderna leder kylan till kroppen, han skall ha luftiga kläder, ha 2 luftiga tröjor och jacka efterom luften innanför leder kylan dåligt och kompisen blir varm

Materialet måste leda ström och kallas ledare. Metaller är goda ledare, speciellt silver, koppar och guld. Hur bra ledaren är beror på materialet (ämnet), tjockleken, längden och temperaturen. Ett ämne som inte leder ström kallas för en isolator (wiki). Exempel på isolatorer är plast och porslin. D Kalla ytor stjäl värme från kroppen vilket kan upplevas som att det känns kallt - även om lufttemperaturen är bra. Operativ temperatur speglar därför hur kroppen upplever temperaturen. Om du mäter lufttemperaturen med en vanlig termometer och den visar mindre än 20 °C kan det vara så att riktvärdet i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus, inte uppnås

Luriga värmen - Experimentarkive

Värmeförlusterna är därför större vid blåsigt väder och det är en god idé att ha vindskydd i vindut- satta lägen. Värmeledningär när värme leds i ett material. Det kan t.ex. vara när värme leds genom en glasruta. Värmeledningen genom väggen kan ske fort eller långsamt, allt beroende på väggens egenskaper Resistans är alltså ett hinder för strömmen. Alla ämnen och material gör motstånd mot ström, mer eller mindre. Ett ämne som leder ström bra har låg resistans medan ett ämne som leder ström dåligt har hög resistans. Av det kan man genast dra slutsatsen att ju högre resistans desto mindre ström Energin i elektricitet (eg. elektrisk ström) är också rörelse, elektroner rör sig i en ledning, men till skillnad från värme är elekricitet en mycket ordnad rörelse som lätt kan åstadkomma ett arbete Det är viktigt att kunskapen och förståelsen är på plats och att valen blir medvetna för att valen ska bli rätt. Att arbeta med hållbart samhällsbyggande kräver att konstruktören precis som andra yrkesdiscipliner, både lyfter blicken och bestämmer sig för vilka värden som ska skapas, och har kunskapen för att förstå vad som krävs för att nå dit

Det finns egna åtgärder som du kan göra för att lindra besvär i samband med klimakteriet. Genom att anpassa dina kläder och använda material som andas kan du lättare reglera kroppstemperaturen om du känner dig varm, alternativt kall. Att motionera kan motverka värmevallningar och ökar ditt allmänna välbefinnande En termosflaska består av ett hårt hölje, oftast stål eller plast, och en behållare med dubbla väggar som har vakuum emellan. Vätskan som skall hållas varm hälls ner i insatsen. Eftersom det är vakuum mellan insatsen inre och yttre vägg finns det inte något material som kan leda bort värmen Till syvende och sist kan man säga att det är placering och yta som styr vilken typ du ska välja. Gasolvärmare är bra på stora, öppna, ytor hos personer som inte räds att underhålla gasoltub 2-3 gånger per säsong. Infravärmare är bäst på mindre ytor och passar den som vill ha enkelt underhåll med bara en stickkontakt Värmekapacitet (specifik värme) För ett material menas den värmemängd i Ws eller kJ som behövs för att värma 1 kg av materialet 1°C. Se Egenskaper hos barrträ och Styrka . Värmeledningsförmåga (värmekonduktivitet) (λ D -värde) Anger det antal W som per tidsenhet leds genom 1 m 2 av ett 1 m tjockt material när temperaturskillnaden mellan materialets sidor är 1°C För den som bara tänkt limma saker som man har inomhus finns det ändå bra produkter på marknaden. Bäst i test blir limmet från Biltema som klarar att limma alla material bra och dessutom härdar snabbt. Även Loctite får mycket bra resultat I hus utan vattenburet värmesystem, till exempel i hus med direktverkande elelement, är en luftluftvärmepump ett bra sätt att minska energianvändningen. En luftluftvärmepump består av en utomhusdel och en inomhusdel. Utomhusdelen överför värme till inomhusdelen

 • Länsförsäkringar Global Indexnära Di.
 • NEW Viersen Rektoratstraße 18.
 • Tåg till Berlin från Lund.
 • Musikhjälpen rekord.
 • Föröka Flammentanz.
 • Död syster dikt.
 • Köpa salt sill.
 • Free hdr merging software.
 • Muggsopp i ventilasjonsanlegg.
 • Kameleont engelska.
 • Depåpall.
 • Wüstenrot Immobilien.
 • Event calendar WooCommerce.
 • Batterimonitor båt.
 • Купить ремешок для часов Le Chic.
 • Vinterviken Stockholm.
 • Global health plan.
 • Dekompressionstabell.
 • Gasa gasa Ingemar.
 • RTL Download kostenlos.
 • Kika Laxenburgerstraße.
 • Högtryckstvätt byggahus.
 • NTU 2015.
 • Konto 2441.
 • DVI or DisplayPort for 144Hz.
 • Påskbilder akvarell.
 • Koll på NO åk 5 kroppen.
 • Giant tree taiga biome.
 • Ralph Nader Corvair.
 • X3M Live.
 • Parroquia nuestra señora de las lajas.
 • Disney böcker prenumeration.
 • Auslandsjahr USA Kosten.
 • Hyra lägenhet i Nerja långtid.
 • Vägvisare skylt.
 • BTS FIRE.
 • Årets Ica butik 2020.
 • Hur kan man känna igen och uppmärksamma trötthetskänslan.
 • Lådskena Biltema.
 • Factory reset iPhone XS.
 • Как се лекува хепатит а.